adj. s.

πολύκλινος, -ον multos lectos habens Որ ունի զբազմակի ըմպանոցս. ուր են բազում նստարանքն ուտելոյ եւ ըմպելոյ.

Եռակ ըմբանոց, եւ բազմակըմբանոց տաճարս՝ ի կրայի պատենից եւ ի փղոսկրէ կազմեալ. (Փիլ. տեսական.։)