adj.

that has, firings good news.

Other definitions containing this entry

Աւետեմ, եցի

cf. Աւետաւորեմ.


Voir tout

εὑαγγελίζων annuntians, εὑαγγέλιος, εὑαγγέλος laeta nuncians, qui fausta annunciat Աւետօղ. աւետաբեր. աւետատու.

Եւ նա աւետաւոր է։ Առաքեցին շուրջանակի աւետաւորս. (՟Բ. Թագ. ՟Ժ՟Ը. 26։ ՟Ա. Թագ. ՟Լ՟Ա. 9։)

Հրեշտակ աւետաւոր. (Փարպ.։)

Գաբրիէլ աւետաւոր լինի առ կոյսն. (Յճխ. ՟Ի։)

Արքայութեան տեառն աւետաւոր. (Նար. մծբ.։)

Աւետաւորք եղեն ազգաց եւ թագաւորութեանց. (Լաստ. ՟Ժ՟Ա։)

ԱԵՒԵՏԱՒՈՐ. Որպէս ինչ մի աւետալից. ուրախալի. բերկրական.

Աւետաւոր համբաւ, կամ ժամանակ. ձայն. յիշատակ. բան. վարդապետութիւն (Քրիստոսի աւետարանական). (Փարպ.։ Պիտ.։ Նար. ՟Ծ՟Բ։ Սկեւռ. յար. Եւս. քր. ՟Բ։)

Աւետարանեալ. Խոստացեալ.

երկնչել ի սպառնալեացն, եւ ցանկալ աւետաւոր բարւոյն։ Հանդիսացեալ յառաքինութեան մրցմունս աւետաւոր յարութեամբն. (Յճխ. ՟Բ. ՟Ե։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif աւետաւոր աւետաւորք
accusatif աւետաւոր աւետաւորս
génitif աւետաւորի աւետաւորաց
locatif աւետաւորի աւետաւորս
datif աւետաւորի աւետաւորաց
ablatif աւետաւորէ աւետաւորաց
instrumental աւետաւորաւ աւետաւորաւք
Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Աւետաւորեմ, եցի

Voir tout