adj.

εὑαγγελικός evangelicus Որ ինչ է սեպհական աւետարանի, կամ ըստ աւետարանի.

Ըստ աւետարանական սահմանի. (Աթ. ՟Դ։)

Աւետարանականացն լո՛ւր բանից. (Բրս. ծն.։)

Եւ այլովքն պատմին ճառս. (Կիւրղ. ղկ.։)

Աւետարանական վարդապետութիւն, կամ երանութիւն, աւետիք, հաւատք, արուեստ, գնացք. (Յճխ.։)

Աւետարանական հրաման, չափք, սպասաւորութիւն. (Ագաթ.։ Կորիւն.։)

Աւետարանական լոյս, գետք. (Խոր. հռիփս.։)

Զաւետարանական կտակարանս։

Աւետարանական ուռկանաւ. (Յհ. կթ.։)

Իբր Աւետարանիչ, եւ Աւետաւոր, աւետաբեր.

Եթէ աւետարանական (տեսանեմ), փոշւոյոտիցն թօթափման (ակն ունիմ). (Նար. ՟Ի՟Գ։)

Առաքեաց հրեշտակ, թուելով իբրու թէ աւետարանական իցէ՝ ամլոյն զաւետիս տալով զմանկանն. (Փիլ. սամփս.։)