adj.

that gives good news;
that is given with good news.

Other definitions containing this entry

Աւետատու

cf. Աւետապարգեւ.


Voir tout

adj.

Որ պարգեւէ զաւետիս. ուրախարար.

Աւետապարգեւ վարդապետութիւն միածնին. (Ագաթ.։)

Եւ Պարգեւեալ ըստ խոստմանն աւետեօք, որպէս երկիրն աւետեաց.

Աւետապարգեւ երկիր. (Թէոդոր. խչ.։)