s.

portion of plunder.

s.

Մասն աւարին. բաժին հանեալ ի բաշխման աւարի.

Աւարամասն ինքեան առնուլ. (Պիտ.։)

Քրիստոսաժողով բանակին աւարմասն առեալ զողորմութեանցն Աստուծոյ բերումն. (Ճ. ՟Գ.։)

Բազում աւարամասն պապայ հանէին. (Բուզ. ՟Ե. 2։)

Սուղ ինչ աւարամասն առաքեաց թագաւորին որմզդի. (Ասող. ՟Բ. 3։)