adj.

lamentable, deplorable.

Արժանի արտասուաց կամ լալոյ. աւաղելի.

Ո՛վ յուդաս արտասուելի. (Շար.։)

Արտասուելիս իմն յեղանակէ։ Արտասուելի նմանութիւնա. (Նար. ՟Խ՟Ը. ՟Հ՟Գ։)

Կամ իբր Արտասուալի.

Արտասուելի (տպ. արտասուալից) պաղաիանօք հայցելի է. (Խոսր.։)