adj.

very or more ardent, much inflamed.

adj.

Կարի արտաշէկ. ամենայնիւ հրագոյն, կամ շանթացեալ. կաս կարմիր՝ կրակ դարձած.

Իբրեւ արտաշիկագոյն լինէին (երկաթի) մահիճքն. (Ճ. ՟Ա.։)

Արտաշիկագոյն առու հրախառն սուրբ արեանն. (Անյաղթ բարձր.։)

Արտաշիկագոյն, այսինքն յոյժ հրացեալ. (Շ. անդ։)

Արտաշիկագոյն արիւն. (Նար. յովէդ.։) (Լմբ. պտրգ.։)

Արտաշիկագոյն արտաձգութեամբ. (Անան. եկեղ։)