adj.

where the sun shoots or enters, bright;
solar.

adj.

Ուր ճեմի արեգակն. կամ արեգակնազգեաց, լուսազգեաց.

Արեգակնաճեմ լեառն՝ սպիտակափառն ունելով գագաթն. (Խոր. ՟Ա 11։)