adj.

Որ ոք կամ որ ինչ արգելու. արգել. խափանիչ.

Եգիտ ժամանակ բարկութիւն, եւ էջ առ մեզ, զարգելիչն ոչ գտանելով առ մեզ. (Վրք. հց. ձ։)

Համբերութեան արգելիչ. (ՃՃ.։)