cf. ԱՐԳԵԼԱՆ.

Ի վերայ համբերութեան նոցա, որք յարգելանոցին են։ Շինեաց իւր արգելանոց նեղ։ Էջ յարգելանոցէն իւրմէ. (Վրք. հց. ՟Բ. ՟Ի՟Զ։)

Այրէին զամուրս արգելանոցաց նոցա. (Կաղանկտ.։)