s.

the act of making one drink;
tbe act of watering.

s.

Արբուցանելն. եւ Արբուցանելն. եւ Արբումն. եւ Ըմպելի.

Բղխեցին մեզ յարբուցումն։ Բա՛ց ըզբերան իմ յարբուցումըն քո արեան կենարարին. (Շար.։)

Պասքեալս ընդ հոգեւոր արբուցմանն խրատու։ Մահացու դեղոց արբուցմամբ։ Տուեալ նմա արբուցումն մահու. (Յհ. կթ.։)

Ոչ ուստեք արբուցումն բաւական թագաւորականին գտանէր տեղւոյ. (Խոր. ՟Բ 36։)

Եւ Ոռոգումն.

Յարբուցմունս բուրաստանաց. (Խոր. ՟Ա 15։)

Մատուցանելով զարբուցումն ջրոց։ Զաւետեացն սնուցանէի երկիր արբուցմամբ. (Պիտ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif արբուցումն արբուցմունք
accusatif արբուցումն արբուցմունս
génitif արբուցման արբուցմանց
locatif արբուցման արբուցմունս
datif արբուցման արբուցմանց
ablatif արբուցմանէ արբուցմանց
instrumental արբուցմամբ արբուցմամբք