adj.

who makes one drink.

adj.

Որ արբուցանէ. արբուցանօղ. արբուցօղ.

Արբուցիչն եւ կերակրիչն. (Լմբ. սղ.։)

Մատռուակքն արբուցիչք. (Ագաթ.։)

Ծարաւելոց արբուցիչք. (Նար. գանձ առաք. եւ Նար. մրգ.։)