s.

act of drinking;
drink.

s.

πότος potus, potatio Ըմպելն. խմելը. եւ Ըմպելի ինչ. խմելու բան.

Արբմամբն ի ձմեռնային նուազութիւն իջուանելով. (Խոր. ՟Բ 12։)

Տան նմա արբումն. (անդ. 89։)

Վա՛յ ինձ առ արբումն մահուն բաժակի։ Ծարաւեաց արբման. (Նար. ՟Է. ՟Լ՟Թ։)

Զիմ արբումնս՝ զմահ եւ զանմեղութիւն՝ եւ ձեզ պիտոյ է ըմպել։ Որ զայս արբմունս ըմպեն. (Նար. երգ.։)

Նմանութեամբ ասի.

Յարբումն իմաստից։ Հրահոսանվտակացն արբմամբ. (Շար.։)

Թէեւ ապտակ առնուս յարբումն. (Շ. այբուբ. ՟Գ։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif արբումն արբմունք
accusatif արբումն արբմունս
génitif արբման արբմանց
locatif արբման արբմունս
datif արբման արբմանց
ablatif արբմանէ արբմանց
instrumental արբմամբ արբմամբք