adj.

Աւանդեալ յԱստուծոյ. աստուածաւանդ.

Արարչաւանդ պայման։ Կազմուածոց արարչաւանդիցն գլխաւորաց։ Արարչաւանդ լուծ. (Նար. ՟Ժ՟Ա. ՟Ղ՟Բ. եւ Նար. կուս.։)

Ոչ զօրեցի տանել այսմ արարչաւանդ պարգեւացս. (Ուռպ.։)