adj.

hard, strong.

adj.

որ եւ ԵՐԱՍՏՈՅ. գրի եւ ԱՐԱԶԴՈՅ. Կարի աստոյ կամ աստի. կամ իբր արու եւ ազդու. պինդ. կարծր. կուռ. ապառաժ. որձաքար.

Վէմս արաստոյս. (Ագաթ.։)

Ի յարաստոյց վիմաց. (Պիտ.։)

Արազդոյ վէմ հաստատուն. (Փիլ. նխ. ՟ա.։)