adj.

hard, strong.

Other definitions containing this entry

Երաստոյ

cf. Արաստոյ.


Voir tout

adj.

որ եւ ԵՐԱՍՏՈՅ. գրի եւ ԱՐԱԶԴՈՅ. Կարի աստոյ կամ աստի. կամ իբր արու եւ ազդու. պինդ. կարծր. կուռ. ապառաժ. որձաքար.

Վէմս արաստոյս. (Ագաթ.։)

Ի յարաստոյց վիմաց. (Պիտ.։)

Արազդոյ վէմ հաստատուն. (Փիլ. նխ. ՟ա.։)