s.

celerity, velocity, acceleration, rapidity, nimbleness, swiftness, speed.

s.

ταχός, ταχύτης celeritas որ եւ ԵՐԱԳՈՒԹԻՒՆ.

Արագելն. կարողութիւն արագ շարժելոյ. շուտութիւն.

Թեթեւագոյնք ոտիւք իբրեւ զայծեմունս ի վերայ լերանց արագութեամբ. (՟Ա. Մնաց. ՟Ժ՟Բ 8։)

Կորուսանեն զբնական ունակութիւնս արագութեան։ Զոյգ ահա եւ արագութեամբն հանդիպին. (Պիտ.։)

Ոչ նշուղից արագութիւն. (Նար. ՟Հ՟Գ։)

Պատկառանացն ծաղիկ ի բաց կողոպտի բանիցն արագութեամբ. (Առ որս. ՟Ա։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif արագութիւն արագութիւնք
accusatif արագութիւն արագութիւնս
génitif արագութեան արագութեանց
locatif արագութեան արագութիւնս
datif արագութեան արագութեանց
ablatif արագութենէ արագութեանց
instrumental արագութեամբ արագութեամբք