adj.

that flies fast, winged, swift, rapid, nimble, prompt.

adj.

ταχύπτερος. celeriter volans, velox. Արագ թեւօք. արագաթռիչ.

Արագաթեւ աղաւնի, կամ արծուի. (Ագաթ.։)

Մեղուք արագաթեւք. (Եղիշ. դտ.։)

Արագաթեւ թեւօք. (Մծբ. ՟Ժ՟Թ։)

Նմանութեամբ ասի.

Արագաթեւ հրաման. (Յհ. կթ.։)