adj.

very quick, quicker.

adj.

ὁξύτερος, κουφότερος, ὁξύτατος, σύντονος. velocior, levior, velocissimus, vehemens. Առաւել կամ յոյժ արագ. թեթեւագոյն.

Արագագոյն քան զարծւիս երիվարք նորա. (Երեմ. ՟Դ 13։)

Արագագոյն ճարտասան։ Զայնս արագագոյն գտցէ եւ հմուտս. (Պիտ.։)

Զլսելիս, որոյ արագագոյն եւ կատարելագոյն են ընթացքն. (Փիլ. իմաստն.։)

Ընդ երկար (այսինքն վասն հեռաւոր ժամանակի) էին խնդրուածքն, այլ արագագոյն էին շնորհքն. (Կոչ ՟Ժ՟Գ։)

adv.

ταχίον, ὁξύτατα, θᾶττον. citius, celris, ocissime.

Զմեզ արագագոյն եւս սատակեսցեն քան զառաջինսն. (՟Ա. Մակ. ՟Բ 40։)

Արագագոյն հատուցից. (Կոչ. ՟Ժ՟Գ։)

Արագագոյն ի ձեռն մտերմաց պատմէ եղբօրն զնենգութիւնն. (Խոր. ՟Ա 28։)

Արագագոյն ըմբռնէին զմեծացուցիչ մրցանակս. (Պիտ.։)