va.

to bite.

ն.

Խածանել ատամացի, կամ ծակոտել ատամամբք. խածխծել.

Առ երկունսն զսպասեական ատամացեն. (Ոսկ. մ. ՟Ա 18։)

Որպէս որ երկնէն՝ ոչ առ ատելոթեան ինչ ատամացէ զսպասաւորն, այլ առ կարեացն աղետի. (Կիւրղ. թագ.։)