adv.

divinely, godly.

adv.

Իբր Աստուարաբար. աստուածավայելչաբար.

Աստուծօրէն ինձ հրաշագործել. (Նար. ձ։)

adj.

ԱՍՏՈՒԱԾՕՐԷՆ. ա. Աստուածակերպ. աստուածավայելուչ. աստուածային.

Աստուածօրէն իմն պատուով պատուեցին. (Յհ. իմ. պաւլ.)

Աստուածօրէն հրաշակերտութիւն։ Ազդմունս աստուծօրէն պարածանօք. (Նար. ՟Ժ՟Թ. ՟Հ՟Ե. ՟Ղ։)

Եւ Որ ինչ է ըստ օրինացն Աստուծոյ. θεονομικός divinae legis

Որպէս աստուածօրէն կարգի օրինադրեցելոյ (այսինքն օրինադրողի) զնա. (Դիոն. երկն. ՟Դ։)