ն.

Իբրու Աստղ առնել. տալ աստեղանա. ընդ աստեղս դրել.

(Կենդանակերպ) նշանակք երկոտասան նահապետացն. զանուանս նոցա փորեալ քանդակէ ի ներքս՝ կամեցեալ զնոսա աստղացուցանել. (Փիլ. ել.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
1

Voix Active

Indicatif
Présent
ես աստղացուցանեմ
դու աստղացուցանես
նա աստղացուցանէ
մեք աստղացուցանեմք
դուք աստղացուցանէք
նոքա աստղացուցանեն
Imparfait
ես աստղացուցանեի
դու աստղացուցանեիր
նա աստղացուցանէր
մեք աստղացուցանեաք
դուք աստղացուցանեիք
նոքա աստղացուցանեին
Aoriste
ես աստղացուցի
դու աստղացուցեր
նա աստղացոյց
մեք աստղացուցաք
դուք աստղացուցէք
նոքա աստղացուցին
Subjonctif
Présent
ես աստղացուցանիցեմ
դու աստղացուցանիցես
նա աստղացուցանիցէ
մեք աստղացուցանիցեմք
դուք աստղացուցանիցէք
նոքա աստղացուցանիցեն
Aoriste
ես աստղացուցից
դու աստղացուսցես
նա աստղացուսցէ
մեք աստղացուսցուք
դուք աստղացուսցջիք
նոքա աստղացուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ աստղացուցաներ
դուք մի՛ աստղացուցանէք
Impératif
դու աստղացո՛
դուք աստղացուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու աստղացուցանիջիր
դուք աստղացուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու աստղացուսջի՛ր
դուք աստղացուսջի՛ք