cf. ԱՍՏԵՂԱԲԱՇԽՈՒԹԻՒՆ.

Աստղաբաշխութիւն ի քաղդէացիս երեւեցաւ. եւ ապա եգիպտացւոց եւ հելլենացւոց ուսեալ՝ առաւել եւս զօրացուցին։ Մի՛ ուսանել լիով զարուեստ աստղաբաշխութեան, զի դիւրահաւան է ի մոլորութիւնս. (Շիր.։)

Հնար գոլ արհեստ աստղաբաշխութեան, վասն զի քաղդեայ էր. (Մագ. ՟Ե։)

Քաղդէացիք գործեն աստղաբաշխութիւն նախ առաջին. (Փիլ. լին.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif աստղաբաշխութիւն աստղաբաշխութիւնք
accusatif աստղաբաշխութիւն աստղաբաշխութիւնս
génitif աստղաբաշխութեան աստղաբաշխութեանց
locatif աստղաբաշխութեան աստղաբաշխութիւնս
datif աստղաբաշխութեան աստղաբաշխութեանց
ablatif աստղաբաշխութենէ աստղաբաշխութեանց
instrumental աստղաբաշխութեամբ աստղաբաշխութեամբք