adv.

manly, vigorously.

adv.

Իբրեւ զայր մարդ. որպէս արու. էրիկ մարդու պէս.

Գերծեաց զգլուխ իւր առնաբար. (Վրք. հց. ՟Ի՟Զ։)

Առնաբար ընդ ընկերսն մերձաւորին. (Կանոն.։)

Մեծանուն տիկինն սոփի (այրիացեալ) առնաբար ունի զիշխանութիւնն (սիւնեաց). (Արծր. ՟Ե։ 1։)

Կամ Արիաբար՝ հանգոյն առն մարդոյ, քաջութեամբ. կտրճութենով.

Առնաբար մարտնչէր (հռիփսիմէ). (Ագաթ.։)

Այլ մեռա՛յց առնաբար ... եւ տայ զանձն իւր ի մարտ պատերազմի առնաբար. (Եփր. աւետար.։)

Եւ այսպէս առնաբար զքաջութիւնս յանձինս տպաւորեալք։ Առնաբար շահատակեալք. (Յհ. կթ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Դառնաբարոյ

Տեառնաբար

Տեառնաբարբառ

Քաջառնաբար

Voir tout