adj.

Ոչ փարելի. խորշելի. որում ոք ոչ առնէ սէր եւ պատիւ, կամ չլսէ աղաչանաց նորա.

Անկեալ թաւալեցայց յերկրի, եւ անփարելի եւ անմխիթարելի զիս ցուցից մերձաւորաց. (Բրս. գոհ.։)