adj.

Որում ոչ ոք կամ ոչ ինչ տիրէ. ազատ. անմերձենալի. անբաժ

Զլուացեալս պատկեր անտիրելի աղտոյ ներգործել. այսինքն անաղտեղանալի առնել. (Նար. ՟Լ՟Ե։)

Եւ իբր Անտէր, անտերունչ, անիշխան.

Անտիրելի աշխարհ գտեալ՝ քեզէն զքեզ հռչակեցուցեալ թագաւո. (Պտմ. աղեքս.։)