adj.

ἁλαμπής. splendoris expers, obscurus. Անմասն ի պայծառութենէ. անճաճանչ. անղամպարափայլ. նսեմ. անշուք. պղտոր.

Աչք այնպիսեացն (մախացողաց) ցամաքք եւ անպայծառք. (Բրս. մախ.։)

Փառս անպայծառս։ Անպայծառ յերեքկին լուսոյն, եւ ի ճշմարտութենէն անլոյս. (Առ որս. ՟Դ. ՟Ը։)