ԱՆՆՇԱՆԱԿ ԱՆՆՇԱՆԱԿԱՆ. cf. ԱՆՆՇԱՆ. ըստ վերջին նշ.

Անուն խժական նմա եւ աննշանակ կոչելով. (Խոր. ՟Ա. 5։)

Ոչ ունին նշանակութիւն, թէ արակա՞նք են, թէ իգականք. եւ ահա են աննշանակք (չէզոքքն). (Մագ. քեր. եւ Երզն. քեր.։)

Ձայն (այսինքն բառ) յօդեալ, եւ աննշանական, որպէս ձիակապիկն, եւ եղջերուաքաղն։ Անյօդ, եւ աննշանական. որպէս հնչումն քարի եւ փայտի։ Ձայնի աննշանականի. (Անյաղթ պորփ.։)

Ի բառաչ ձայնի բարբառոյ, որ աննշանական. (Նար. ՟Ժ՟Ե։)

Իբրեւ զպղինձ հնչեն, որոյ ձայնն աննշանական. (Մագ. ՟Ա։)