adv.

abundantly.

adv.

ἁδιαλείπτως. indeficienter. indesinenter. Առանց նուազելոյ. անսպառութեամբ. յաւեժաբար.

Աննիազաբար բաշխել. (Նիւս. բն.։ Սկեւռ. լմբ.։)