adj.

Որոյ չիք ներհակ. անհակառակ.

Գոյացութիւն աններհակ է ինքն ըստ ինքեան. նոյնպէս եւ քանակն աններհակ է. (Ոսկիփոր.։)

Վայելեն յաններհակ ուրախութիւնն. (Լմբ. սղ.։)

adv.

Առանց ունելոյ զներհակ. անհակառակաբար. անքոյթ.

Աններհակ պսակեսցէ։ Ի նոյնն աններհակ մնային։ Ուղիղ եւ աններհակ դաւանեցեր զճշմարտութիւն. (Լմբ. սղ. եւ Լմբ. պտրգ.։)

Աններհակ ունել զիշխանութիւն, կամ զթագաւորութիւն. (Սկեւռ. յար.։) (Տօնակ.։)