adv.

peu sagement, follement, imprudemment.

adv.

ἁσόφως. insipienter. Իբրեւ անիմաստ. անմտաբար. տգիտաբար. անխորհրդաբար. անխելքաբար. ագըլսըզճա. ահմագլըզըլա.

Գիտութեամբ եւ շնորհօք, եւ մի՛ վայրապար անիմաստաբար. (Ոսկ. փիլեմ.։)

Անիմաստաբար զայսչափ ժամանակս բնակիմ յանապատի. (Վրք. հց. ՟Ի՟Ա։)

Որպէս թուի անիմաստաբար իմաստնոցն. (Ածաբ. կարկտ.։)

Ունել անիմաստաբար հակառակութիւն ձեզ առ միմեանս. (Շ. թղթ.։)

Անիմաստաբար վարժմամբ իբրեւ զիմաստունս գոլ կարծէք զձեզ. (Մագ. ՟Խ՟Ա։)