adj.

Ազատ ի թշնամանաց, կամ ի լուտանաց. ἁλοιδόρητος. անպարսաւ. անստգտանելի.

Որ զանթշնամանելին թշնամանէ, մխիթարութիւն ոչ կարէ գտանել ախտին. (Բրս. բարկ.։)

Եւ այսպէս եղիցի անթշնամանելի. (Պտմ. աղեքս.։)