ԱՆԸՍՏԵՐԻՒՐՈՂ կամ ԱՆՍՏԵՐԻՒՐՈՂ. cf. ԱՆԸՍՏԵՐԻՒՐ. cf. ԱՆԸՍՏԵՐԻՒՐԱԿԱՆ.

Անըստերիւրող ճանապարհաւ բերիցին։ Անստերիւրող խորհրդով առ հմտութիւն իրին վերաձգեալ ածցիս. (Յհ. իմ. ատ. եւ Յհ. իմ. երեւ.։)