adj.

ἁκατάληπτος. imperterritus. Ազատ ի զարհուրանաց. անվեհեր. աներկիւղ.

Հաստատուն դիմօք եւ անզարհուրելի կամօք զպատասխանին վերագրէր. (Նիւս. թէոդոր.։)

Անզարհուրելի զետեղմամբ. (Նար. ՟Ժ՟Բ։)