cf. ԱՆԱՊԱԿԱՆ. ἅφθαρτος.

Ծնեալք վերստին ոչ յանապականութեան սերմանէն, այլ յանապականացուէն. (՟Ա. Պետ. ՟Ա. 23։)

Արժան է հռչակեցուցանել զմշտնջենաւորն՝ անապականացուաց յառաջ քան զմահկանացուաց։ Յաստուածայնոյն եւ յանապականացուէ. (Փիլ.։)

Ճաշակեցաք զանապականացու կերակուրն. (Սարկ.։)

Ստեղծեր զմարդն ի հողոյ՝ կենդանի եւ անապականացու. (Բուզ. ՟Ե. 28։)

Մեռեալք որ ի Քրիստոս՝ յառնեն անապականացուք. (Եզնիկ.։)