adj.

to this degree, in this quantity, so great;

adv.

so much, so.

adj.

ԱՅՍՉԱՓ. τοσοῦτος, τηλικοῦτος. tot, et tantus Որ ինչ է այսու չափով. այսքան. այսպիսի, այսպէս մեծ կամ փոքր, շատ, եւ այլն. ասչափ, ասչաք. պու գատար. պունճա.

Հրաման ետ նմա զայսչափ գանձս հանել։ Այսչափ ժամանակս ընդ ձեզ եմ։ Այսնչափ հաց, մինչեւ յագեցուցանել զայսչափ ժողովուրդ։ Այսչափ բազմութիւն վկայից։ Այսչափ մեծութիւն քո. եւ այլն։

Ի վերայ այսչափ ստգտանաց։ Զայսչափ օգտութեանցն պատճառ. (Պիտ.։)

Ի՞ւ կեցցուք այսչափ այնչափ զօրաց բազմութիւնք. (ՃՃ.։)

Այսքան եւ այսչափիցս (մեզ) բարեգործողն Աստուած. (Բրս. հց.։)

Առ այսչափաց մատակարարութիւն՝ բազում ժամանակ լինի ի վերայ։ Արդ այսքանից եւ այսչափաց արկածից չարեաց ի վերայ արկելոց եւ այլն. (Փիլ. լին. ՟Բ. 7 եւ Իմաստն։)

adv.

ԱՅՍՉԱՓ. Այսու չափով. ցայսչափ.

Եւ ոչ այսչափ միայն (յն. եւ ոչ միայն), այլ եւ մեք իսկ՝ որ զպտուղ հոգւոյն ունիմք եւ այլն. (Հռ. ՟Ը. 23։)

Այսչափ եւեէ գիտել. (Ագաթ.։)

Այսչափ ասել բաւական է. (Լմբ. ատ.։)