adj.

of a different voice;
discordant, dissonant.

adj. adv.

Տարաձայն. օտարաձայն. եւ այլաբարբառ.

Իսկ պտուղն այսորիկ քակտումն էր, այլաձայն մոլորեալք այր յեղբօրէ. (Ագաթ.։)