adj.

Ամրութեամբ վերարկօղ, պատօղ. աղէկ պարտըկօղ՝ ոտքի ամանի պէս.

Պատսպարութեամբ աւետարանական ամրավերարկու օդիցս կօշկաց. (Նար. ԽԷ։)