adj.

πανίερος. sacratissimus Սրբազան ամենայնիւ. նուիրական. աստուածային. Աստուած արեալ. սուրբ.

Օրհնաբանութիւն ամենասրբազանիցն։ Աստուածայնոց ամենասրբազանից գրոց ընթերցմանց. (Դիոն. եկեղ. ՟Գ։)

Այր մի ի մերոցն ամենասրբազան. (Լմբ. ի գր. պապ.։)