adj.

very abundant, most plentiful;
very generous, most liberal.

adj.

ԱՄԵՆԱՌԱՏ որ եւ ԱՄԷՆԱՌԱՏ. Լի ամենայն առատութեամբ, եւ առատապարգեւ.

Ազատեա՛ յանբաւ պարտեացս ա՛մենառատ. (Բենիկ.։)

Աստուածային ամենառատ գանձուցն հաւատարիմ եւ իմաստուն տնտես. (Ոսկիփոր.։)