adj. s.

notoriously prostitute, abandoned to prostitution.

adj.

Լի պոռնկութեամբ. անամօթ բոզ.

Ա՛մենապոռնիկ, ընդէ՞ր թողեր զայրն քո. (Վրք. հց. ՟Ի՟Զ։)