adj.

that saves all;
all-preserving.

adj.

Կեցուցիչ ամենից. փրկիչ եւ պահպանիչ բոլորից.

Ամենափրկիչ, ամենակեցոյց, որ ակնարկելովն դարմանէ զամենայն արարածս. (Մանդ. ի ծն.։)

Ամենակեցոյց թագաւոր. (Նար. ՟Հ՟Ը։)

Զկնի ամենակեցոյց խաչելոյն։ Ամենակեցոյց նշանի։ Բացցէ զամենակեցոյց ճշմարտութեան վարդապետութիւնն. (Ագաթ.։)

Ամենակեցոյց յարութեանդ. (Ժմ.։)