adj.

haughty, proud.

adj.

Ուր կայցէ ամբարտաւանութիւն, կամ նշան հպարտութեան։

Ոչ այնպիսի ինչ զԱստուած բարկացուցանէ, որպէս եւ ամբարտաւանականն միտք. (Ոսկ. ես.։ եւ Ճ. ՟Ա.։)

Étymologie