s.

Բառ եբր. որ եւ արաբ. ամաճ. Նպատակ. նշաւակ. նշան. որպէս եւ մեկնի ի (Հին բռ.։ եւ ՟Ա. Թագ. ՟Ի. 20.) յն. ἁματταρά ըստ լտ. signum

Ամատտարայն կամ տունկ է, կամ տեղի (իմա՛ կարգեալ որպէս նպատակ նետի). եւ նոյնպէս եբրայեցերէն մնացեալ է բանն. (Կիւրղ. թագ.։)