ԱՂՓ, ԱՂՓԱԲԵՏՔ. cf. ԱԼՓ, cf. ԱԼՓԱԲԵՏՔ. որ եւ ԱՅԲ, ԱՅԲՈՒԲԵՆՔ.