s.

marsh, swamp of stagnant water.

ԱՂՏԵՒՐ կամ ԱՂՏԻՒՐ. cf. ԵՂՏԻՒՐ.