adj.

slovenly, dirty, filthy, nasty.

adj.

առաւել ռմկ. Շաղախեալ աղբով կամ աղտեղութեամբ. աղտեղի. փիծ. աղտոտ. քիրլի. փիս.

Թէ աղբոտ է ինչ, վնաս է. (Ոսկիփոր.։)

Étymologie