s.

enormity, atrocity;
dreadfulness, hideousness, terribleness, tearfulness.

s.

Ահագինն գոլ՝ ըստ ամենայն առման. ահաւորութիւն. ահեղութիւն. ահարկութիւն.

Սամփսոն ի նոյն ինքն յահագնութենէն զկորիւնն պարտէ. (Փիլ. սամփս.։)

Փոխանակ որոտալոյն ահագնութեան. (Ագաթ.։)

Զահագնութիւն անքուն որդանցն։ Ապրեսցիս ի յայնմ ահագնութենէն. (Յհ. գառն.։)

Ահագնութիւնք պտուտկացն պիսիդոնի։ Անդնդոց խորութեան եւ ահագնութեան նմանեցուցանէ. (Նար. խչ. եւ Նար. յովէդ.։)

Ահագնութիւն խարդախմանց, հարուածիչ դիւաց. (Նար. ՟Ձ՟Դ.)

գրի եւ ԱՀԱՆԿՈՒԹԻՒՆ, իբր ահարկութիւն, կամ ահացուցիչ.

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif ահագնութիւն ահագնութիւնք
accusatif ահագնութիւն ահագնութիւնս
génitif ահագնութեան ահագնութեանց
locatif ահագնութեան ահագնութիւնս
datif ահագնութեան ահագնութեանց
ablatif ահագնութենէ ահագնութեանց
instrumental ահագնութեամբ ահագնութեամբք

Étymologie