adj.

frightful, shocking to the sight;
horrible, hideous.

adj.

Ահագին տեսլեամբ. ահագնակերպ.

Ամպ լրթագոյն ահագնատեսիլ։ Զահագնատեսիլ կերպարանս նորա. (Նար. լ։ Լմբ. սղ.։)

Étymologie