adj. adv.

Ահագինս կոշկոճող կամ կոշկոճեալ. եւ կամ ահագին կոշկոճմամբ.

Անախրական յօժարութեամբ ահագնակոշկոճ ի չարչարանսն համբերեալ. (Նար. տաղ.։)