s.

eye, bud, germ, shoot.

s.

Բառ ռմկ. պտուկ տնկոց. ընձիւղ. բողբոջ.

Ասացին ոմանք, թէ լաւ հօտելն՝ յետ կթելոյն է ... զի շուտ հանէ զպպլուկն, եւ ի պատահարաց ամբողջ մնոց. (Վստկ.։)